ROUWZORG RICHTING WERKNEMERS EN LEERLINGEN

Dood, rouw en verlies zijn steeds minder een taboe in Nederland. Behalve op de werkvloer. In het begin wordt nog wel omgekeken naar een collega die een dierbare heeft verloren. Maar al gauw gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Dat is jammer, want als een werknemer de ruimte krijgt om te rouwen en hier een weg in te vinden, is dit niet alleen goed voor de persoon zelf, maar ook voor de organisatie.

Het loont om over verlies te praten. Want niet gedeeld verdriet verhoogt de kans op een sociaal isolement, depressiviteit, verzuim en een burn-out. En andersom: gedeeld verdriet werkt vitaliserend. Uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Warwick blijkt bovendien dat werknemers van wie het geluksniveau verhoogd wordt 12 procent productiever zijn dan hun depressieve collega’s.

Scholen kunnen te maken krijgen met rouw bij leerlingen of studenten. Denk aan een leerling van wie een ouder overlijdt, of het overlijden van een leerling of docent. Wanneer er op school een rouwprotocol is, is duidelijk wat er in dit soort situaties gedaan kan worden, en dat komt de leerlingen ten goede.

Het Landelijk Steunpunt Verlies biedt bedrijfsmaatschappelijk werkers, personeelsadviseurs, managers, schoolmaatschappelijk werkers en mentoren trainingen en workshops op maat aan om rouw- en verliesgerelateerde problematiek te herkennen, bespreekbaar te maken en emotionele steun te verlenen. Ook geeft het LSV advies op maat. Hebt u belangstelling en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op en vraag een persoonlijk gesprek aan met Klaas-Jan Rodenburg, directeur LSV.